Post a reply

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Tuesday 21st of October

Approx 8am

Ian Glover 4-0 Shi Liu
Mark Davis 4-0 Wang ZePeng
Chen Feilong 3-4 Zhao Xintong
Kurt Maflin 2-4 Niu Zhuang
Shan Xianshu 1-4 Chen Junhao
Xiao Guodong 4-0 Yao Pengcheng
Graeme Dott 4-2 Geng Mingqi
Liam Highfield scr Cao Kaisheng w/o

Approx 12pm

Marco Fu scr Da Hailin w/o
Lyu Haotian v Hu Hao
Mike Dunn v Zhang Yadong
Mark J Williams v Zhang Hanxuan
Zhou Yuelong v Chen Ruifu
Mitchell Mann v Li Yujin
Mark Joyce v Zhou Jun
Mark KIng v Cenen Yaochen

Approx 2pm

Stuart Bingham v A Bulajiang
Yan Bingtao v Liu Jiaming
Cao Yupeng v Sun Chang
Ricky Walden v Yin Xiaowei
Rouzi Maimaiti v Fan Zhengyi
Ryan Day v Ding Kai

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Marco Fu scr Da Hailin w/o
Lyu Haotian 2-3 Hu Hao
Mike Dunn 4-1 Zhang Yadong
Mark J Williams 4-0 Zhang Hanxuan
Zhou Yuelong 3-2 Chen Ruifu
Mitchell Mann 4-1 Li Yujin
Mark Joyce 3-3 Zhou Jun
Mark KIng 4-1 Cenen Yaochen

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Tuesday 21st of October

Approx 12pm

Marco Fu scr Da Hailin w/o
Lyu Haotian 2-4 Hu Hao
Mike Dunn 4-1 Zhang Yadong
Mark J Williams 4-0 Zhang Hanxuan
Zhou Yuelong 4-2 Chen Ruifu
Mitchell Mann 4-1 Li Yujin
Mark Joyce 4-3 Zhou Jun
Mark KIng 4-1 Cenen Yaochen

Approx 2pm

Stuart Bingham 3-1 A Bulajiang
Yan Bingtao 3-1 Liu Jiaming
Cao Yupeng 1-1 Sun Chang
Ricky Walden 3-0 Yin Xiaowei
Rouzi Maimaiti 2-1 Fan Zhengyi
Ryan Day 4-0 Ding Kai

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Tuesday 21st of October

Approx 2pm

Stuart Bingham 4-1 A Bulajiang
Yan Bingtao 4-3 Liu Jiaming
Cao Yupeng 4-2 Sun Chang
Ricky Walden 4-0 Yin Xiaowei
Rouzi Maimaiti 4-2 Fan Zhengyi
Ryan Day 4-0 Ding Kai

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Wednesday 22nd of October

3am

Matthew Selt v Ian Burns
Guan Zhen v Cao XinLong
Lin Shuai v He Guoqiang
Hu Yufan v Lu Ning
Li Hang v Sean O'Sullivan
Mei Xi Wen v Tian Pengfei
Ju Reti v Wang Wu
Fang XiongMan v Ben Woollaston

Approx 5.30am

Ian Glover v Mark Davis
Chen Zifan v Joe Perry
Ross Muir v Chen Zhe
Wang Heng v Craig Steadman
Dechawat Poomjaeng v Jimmy White
Tang Jun v Wang Yuchen
Lyu Chenwei v Peter Ebdon
Chen Sihong v Scott Donaldson

Approx 7am

Ding Junhui v Zhang Yong

Approx 8am

Au Chi Wai v Barry Pinches
Stuart Bingham v Yan Bingtao
Zhao Xintong v Niu Zhuang
Thepchaiya Un-Nooh v Jimmy Robertson
Xu Si v Noppon Saengkham
Da Hailin v Hu Hao
Chen Junhao v Xiao Guodong

Approx 12pm

Eden Sharav v Luo Honghao
Mike Dunn v Mark J Williams
Zhou Yuelong v Mitchell Mann
Zhong Lin v Oliver Lines
Graeme Dott v Cao Kaisheng
Mark Joyce v Mark KIng
Cao Yupeng v Ricky Walden
Rouzi Maimaiti v Ryan Day

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Wednesday 22nd of October

3am

Matthew Selt 4-0 Ian Burns
Guan Zhen 4-0 Cao XinLong
Lin Shuai 4-2 He Guoqiang
Hu Yufan 0-4 Lu Ning
Li Hang 4-2
Sean O'Sullivan
Mei Xi Wen 1-4 Tian Pengfei
Ju Reti 4-1
Wang Wu
Fang XiongMan 2-4 Ben Woollaston

Approx 5.30am

Ian Glover 1-4 Mark Davis
Chen Zifan 1-4 Joe Perry
Ross Muir 4-3
Chen Zhe
Wang Heng 1-4 Craig Steadman
Dechawat Poomjaeng 0-4 Jimmy White
Tang Jun 4-1
Wang Yuchen
Lyu Chenwei 1-4 Peter Ebdon
Chen Sihong 2-4 Scott Donaldson

Approx 7am

Ding Junhui 4-2 Zhang Yong

Approx 8am

Au Chi Wai 0-2 Barry Pinches
Stuart Bingham 2-0 Yan Bingtao
Zhao Xintong 1-2 Niu Zhuang
Thepchaiya Un-Nooh 3-4 Jimmy Robertson
Xu Si 1-2 Noppon Saengkham
Da Hailin 2-2 Hu Hao
Chen Junhao 1-4 Xiao Guodong

Approx 12pm

Eden Sharav v Luo Honghao
Mike Dunn v Mark J Williams
Zhou Yuelong v Mitchell Mann
Zhong Lin v Oliver Lines
Graeme Dott v Cao Kaisheng
Mark Joyce v Mark KIng
Cao Yupeng v Ricky Walden
Rouzi Maimaiti v Ryan Day

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Au Chi Wai 1-3 Barry Pinches
Stuart Bingham 4-1 Yan Bingtao
Zhao Xintong 4-2 Niu Zhuang
Thepchaiya Un-Nooh 3-4 Jimmy Robertson
Xu Si 4-3 Noppon Saengkham
Da Hailin 4-3 Hu Hao
Chen Junhao 1-4 Xiao Guodong

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Wednesday 22nd of October

Approx 8am

Au Chi Wai 1-4 Barry Pinches
Stuart Bingham 4-1 Yan Bingtao
Zhao Xintong 4-2 Niu Zhuang
Thepchaiya Un-Nooh 3-4 Jimmy Robertson
Xu Si 4-3 Noppon Saengkham
Da Hailin 4-3 Hu Hao
Chen Junhao 1-4 Xiao Guodong

Approx 12pm

Eden Sharav 0-2 Luo Honghao
Mike Dunn 2-0 Mark J Williams
Zhou Yuelong 1-1 Mitchell Mann
Zhong Lin 1-1 Oliver Lines
Graeme Dott 2-0 Cao Kaisheng
Mark Joyce 0-1 Mark KIng
Cao Yupeng 0-0 Ricky Walden
Rouzi Maimaiti 0-1 Ryan Day

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Roland wrote:There are tv cameras in the pictures I've seen so there must be a live stream somewhere?

ive linked live streams on the opening bucking post <doh> <doh>

Re: Haining China Leather City Open (AT 2) Discussion !!!

Postby Wildey

Eden Sharav 0-4 Luo Honghao
Mike Dunn 4-0
Mark J Williams
Zhou Yuelong 4-2 Mitchell Mann
Zhong Lin 3-2 Oliver Lines
Graeme Dott 3-1 Cao Kaisheng
Mark Joyce 0-4 Mark KIng
Cao Yupeng 2-0 Ricky Walden
Rouzi Maimaiti 0-4 Ryan Day