Topic locked

Zhenghou Open (AT 3) Results !!

Postby Wildey

Image Image Image

RESULTS

Round 1

Zhang Yong 4-1 Wang Shi
Chen Feilong 4-0 Pang Junxu
Li Yuan 4-1 Yuan SiJun
Lin Shuai 4-0 Liu Yiqi
Hu Hao w/o Long Yun
Chen Ruifu 1-4 Yong Fan
Jin Long 4-0 Xiong Jun
Zhu Yinghui 4-1 Yu Haitao
Wang Heng 3-4 Shan Xianshu
Ahmed Saif scr Li Zhen w/o
Ben Woollaston 4-0 Xu Si
Rory McLeod 4-3 Wang Yuanfan
Graeme Dott 4-0 Zhou Xiao
Wang Yuchen 4-1 Ma Yinzhu
Li Yan 4-2 Zhang Yadong
Guan Zhen 4-1 Feng Zeyuan
Xu Xinjian 4-2 Zhou Jun
Ma Tingpeng 4-0 Zhang Yi
Lu Ning w/o Xiao Long
Zhao Xintong 4-1 Zhang Hanxuan
Li Hang 4-2 Zhang Zihao
Niu Zhuang 4-1 Gao Le
Wang ZePeng 4-2 Sun Peng
Zhang Yang 4-0 Yang Gangxingfu
Pan Weixing 4-2 Sun Hongrui
Cai Jianzhong 3-4 Feng Yu
Ma Bing 4-1 Zhang Xinwei
Luo Honghao 4-2 Fan Zhengyi
Lin Yongzhi 1-4 Chen Zifan
Zou Junhai 4-2 Liu Ying
Ou Zhiwei 4-1 Chen Junhao
Zhong Lin 4-1 Li Wei
Ross Muir 4-0 Wang Peng
Cao XinLong 4-3 Li Weixue
Zhang Anda 4-0 Wang Qianwei
Shi Hanqing scr Huang Jiahao w/o
Fang Fan 1-4 Pa Ruke
Gary Wilson 4-2 Ji Zhijun
Barry Pinches 4-0 Yao Pengcheng
John Higgins 4-0 Liu Jiaming
Anthony McGill 4-0 Yang Qingtian
Alex Davies 1-4 Qiu Yalong
Chen Zhe 4-3 Wang Linhan
Lyu Haotian 4-3 Li YuJin
Stuart Bingham 4-0 He Guoqiang

Re: Zhenghou Open (AT 3) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 64

Chen Feilong 0-4 Li Yuan
Hu Hao 4-1
Yong Fan
Jin Long 4-0 Zhu Yinghui
Guan Zhen 4-0 Xu Xinjian
Rouzi Maimaiti 4-3 Ma Tingpeng
Feng Yu 4-2 Tang Jun
Ma Bing 1-4 Luo Honghao
Da Hailin 1-4 Chen Zifan
Ju Reti 4-0 Zhang Yong
Yan Bingtao 3-4 Anthony McGill
Li Zhen 1-4 Wang Yuchen
Li Yan 1-4 Tian Pengfei
Ben Woollaston 4-1
Lu Ning
Scott Donaldson 4-0 Niu Zhuang
Wang ZePeng 1-4 Lu Chenwei
Rory McLeod 2-4 Xiao Guodong
Gary Wilson 4-1 Barry Pinches
Shan Xianshu 0-4 John Higgins
Yu DeLu 0-4 Zhao Xintong
Zhang Yang 2-4 Pan Weixing
Qiu Yalong 4-1 Zou Junhai
Ou Zhiwei 4-1 Zhong Lin
Ross Muir 0-4 Cao Yupeng
Graeme Dott 4-3 Stuart Bingham
Lin Shuai 0-4 Alan McManus
Feng XiongMan 0-4 Liu Chuang
Liang Wenbo 4-3 Li Hang
Cao XinLong w/o Ding Junhui
Zhou Yuelog 4-1 Chen Zhe
Zhang Anda 2-4 Lyu Haotian
Mei XiWen 1-4 Huang Jiahao
Pa Ruke 4-3 Mark Selby

Re: Zhenghou Open (AT 3) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 32

Ju Reti 3-4 Li Yuan
Alan McManus 0-4 Gary Wilson
Hu Hao 4-2
Jin Long
John Higgins 1-4 Anthony McGill
Wang Yuchen 1-4 Liu Chuang
Tian Pengfei 2-4 Guan Zhen
Rouzi Maimaiti 4-2 Ben Woollaston
Zhao Xintong 0-4 Liang Wenbo
Scott Donaldson 4-1 Lu Chenwei
Xiao Guodong 4-1 Pan Weixing
Feng Yu 1-4 Luo Honghao
Chen Zifan 4-2
Qiu Yalong
Ou Zhiwei 1-4 Cao Yupeng
Cao XinLong 1-4 Zhou Yuelong
Lyu Haotian 4-1
Huang Jiahao
Graeme Dott 4-1 Pa Ruke

Re: Zhenghou Open (AT 3) Order of Play !!

Postby Wildey

Last 16

Li Yuan 1-4 Gary Wilson
Hu Hao 0-4 Anthony McGill
Liu Chuang 4-1 Guan Zhen
Rouzi Maimaiti 3-4 Liang Wenbo
Scott Donaldson 1-4 Xiao Guodong
Luo Honghao 1-4 Chen Zifan
Cao Yupeng 0-4 Zhou Yuelong
Lyu Haotian 4-2 Graeme Dott

Re: Zhenghou Open (AT 3) Order of Play !!

Postby Wildey

Quarter Finals

Gary Wilson 1-4 Anthony McGill
Liu Chuang 2-4 Liang Wenbo
Xiao Guodong 4-0 Chen Zifan
Zhou Yuelong 1-4 Lyu Haotian