Topic locked

Bank of Communications Shanghai Masters Order of Play !!

Postby Wildey

Image Image Image

RESULTS

Wild Card Round

Xiao Guodong 5-0 Yuan Siyun
Cao Yupeng 5-4 Zhou Yuelong
Joe Perry 3-5 Wang Yuchen
Ryan Day 5-1 Lu Ning
Martin Gould 5-4 Zhao Xintong
David Gilbert 5-4 Feng Xiongman
Mark King 5-1 Zhu Yinghui
Andrew Higginson 4-5 Lin Shuai

Re: Bank of Communications Shanghai Masters Order of Play !!

Postby Wildey

Last 32

Shaun Murphy 5-4 Yu De Lu
John Higgins 5-1 Mike Dunn
Neil Robertson 5-1 Wang Yuchen
Mark Davis 5-2 Allister Carter
Barry Hawkins 5-0 David Grace
Judd Trump 1-5 Michael Holt
Marco Fu 5-0 Cao Yupeng
Matthew Stevens 4-5 Peter Lines
Stephen Maguire 2-5 Xiao Guodong
Stuart Bingham 1-5 Kyren Wilson
Ricky Walden 3-5 Martin Gould
Graeme Dott 3-5 Mark King
Ding Junhui 5-2 David Gilbert
Mark Selby 5-2 Lin Shuai
Mark Allen 1-5 Ryan Day
Robert Milkins 5-4 Mark Joyce

Re: Bank of Communications Shanghai Masters Order of Play !!

Postby Wildey

Last 16

John Higgins 1-5 Mark Davis
Kyren Wilson 5-3 Marco Fu
Martin Gould 4-5 Michael Holt
Peter Lines 3-5 Xiao Guodong
Mark Selby 5-4 Robert Milkins
Ryan Day 2-5 Barry Hawkins
Shaun Murphy 4-5 Ding Junhui
Mark King 3-5 Neil Robertson