Post a reply

APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Asian Players Tour Championship Event 3 will be held in China's Zhengzhou, from 5th of Nov to 9th of Nov.

Criteria:

Ages between 10 to 50
Top 32 of China national ranking are restricted
Fee: 200 RMB
If the player had qualified to APTC 3, he/she's not permitted to attend the next stop

There are four stages of Qualifying:
Beijing(13/10 - 15/10)
Dongguan(19/10 - 21/10)
Guangzhou(24/10 - 27/10)
Zhengzhou(30/10 - 2/11)

Semi finals of each stage will qualify into the main draw
Just Like APTC 2 Qualifying a Ranking List will be used to Finalist the APTC 3 Main Draw:
-Last 16= 60 points
-Quarter finals= 100 points
-Point's per frame From last 16= 1 point

-If two players are on equal points:
1.Head to Head
2.Frame Difference from last 16
3.Highest break from last 16; if equal, compare the second highest break etc.

-If more than two players are on equal points:
1.Frame Difference from last 16
2.Highest break from last 16; if equal, compare the second highest break etc.

-Top 16 of the ranking List will qualify into main draw

-All matches are best of 7 Frames

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

First Round

Huang Haoyang 4-0 Yin Weidong
Gao Le 4-0 Huang Zupei
Wang Lige 4-1 Ren Zuijie
Wang Hang 4-1 Gao Yu
Liu Ren 4-0 Zhu Rongxuan
Li Pei 4-3 Ren Haojiang
Li Yujin 4-0 Chang Min
Wang Xing 0-4 Zhong Asheng
Ha Zishi 4-1
Zhang Liyun
Shi Ze 2-4 Tu Taojin
Ouyang Kui 4-0
Zhou Yucheng
Zheng Boyang 4-2 Chen Yijie
Wang Fanshuo w/o Fan Zhengyi
Liu Jiaming 4-3 Wang Chenkai
Ren Jiaxing 0-4 Wu Shengguang
Zhang Hanxuan 4-0
Liu Yiqi
Liang Dong 1-4 Liao Qinsheng
Qiu Ruibin scr Xie Zheng w/o
Feng Zeyuan 4-0 Liu Xiaoqing
Tan Xulei scr Pu Qingsong w/o
Li Ningning scr Liu Xiao w/o
Sun Chang 4-1 Li Yingdong

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 32 Draw

Zhou Yuelong 4-1 Huang Haoyang
Hu Hao 4-1 Gao Le
Wang Lige 4-1 Wang Hang
Liu Ren 3-4 Zhang Yi
Zhang Dongtao 4-0
Li Pei
Li Yujin 4-3 Zhong Asheng
Ha Zishi 4-1 Tu Taojin
Long Yun scr Zhao Xintong w/o
Niu Zhuang 4-0
Ouyang Kui
Zheng Boyang 1-4 Wang Fanshuo
Liu Jiaming 3-4 Wu Shengguang
Zhang Hanxuan 0-4 Wang Zepeng
Wang Yuchen 4-2
Liao Qinsheng
Xie Zheng 1-4 Feng Zeyuan
Pu Qingsong 4-1
Liu Xiao
Sun Chang 3-4 Lu Haotian

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 16

Zhou Yuelong v Hu Hao
Wang Lige v Zhang Yi
Zhang Dongtao v Li Yujin
Ha Zishi v Zhao Xintong
Niu Zhuang v Wang Fanshuo
Wu Shengguang v Wang Zepeng
Wang Yuchen v Feng Zeyuan
Pu Qingsong v Lu Haotian

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 16

Zhou Yuelong 4-0 Hu Hao
Wang Lige 4-2 Zhang Yi
Zhang Dongtao 3-4 Li Yujin
Ha Zishi 1-4 Zhao Xintong
Niu Zhuang 4-2
Wang Fanshuo
Wu Shengguang 0-4 Wang Zepeng
Wang Yuchen 4-3
Feng Zeyuan
Pu Qingsong 0-4 Lu Haotian

Qualifying Matches

Zhou Yuelong 4-0 Wang Lige
Li Yujin 4-2 Zhao Xintong
Niu Zhuang 2-4 Wang Zepeng
Wang Yuchen 2-4 Lu Haotian

Qualifying From Event 1

Zhou Yuelong
Li Yujin
Wang Zepeng
Lu Haotian

Order of Merit (After Event 1)

1 Zhao Xintong 106
1 Niu Zhuang 106
1 Wang Yuchen 106
4 Wang Lige 104
5 Zhang Dongtao 63
5 Feng Zeyuan 63
7 Zhang Yi 62
7 Wang Fanshuo 62
9 Ha Zishi 61
10 Hu Hao 60
10 Wu Shengguang 60
10 Pu Qingsong 60

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

While the Top Players and the Cream of European Amataur Players is in Antwerp.

Qualifying for APTC 3 Continues this weekend

EVENT 2 of 4

Round 1

Huang Zhong 4-2 Sun Xiaoliang
Yao Pengcheng 4-1 Huang Zhufeng
Li Xiaofei 4-0 Liang Zhifeng
Duan Yanfeng 1-4 Wang Jun
Zhou Junlong 3-4
Ding Kai
Zhou Junhai 4-2 Wang Shengye
He Yusheng 0-4 Yuan Sijun
Luo Guangsheng 4-1
Ji Zhijun
Xie Zhaoze 2-4 Yan Bingtao
Fang Xiongman 4-1
Zhang Zhijie
Wang Peng 4-0 Chen Dong
Chen Hongda 4-1 Liu Ming
Zhang Yitu 2-4 Yu Xuanlang
He Jiang 0-4 Gao Le
Huang Zishun 2-4 Li Wei
Ma Tingpeng 4-0
Zhao Hanyang
Long Zehuang 4-1 Gao Yu
Qiu Ruibin 0-4 Wang Yingqiang
Huang Weiwen 4-0
Wang Weixiong
Xiong Jun 3-4 Huang Jupei
Long Yun 4-0
Shen Xinxin
Huang Jiahao 1-4 Geng Mingqi
Zuo Weixian 4-3
Zhang Yong
Ju Reti 4-0 Zhou Xiao
Yang Haifeng 1-4 Zhang Hanxuan
Wang Jihao w/o
Jiang Zhao
He Guoqiang 3-4 Fan Zhengyi
Chen Feng 4-1
Tian Jiaqi
Ye Siaojun 3-4 Wang Chenkai
Li Zhen 3-4 Zhang Chi

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 32

Lin Shuai 4-1 Huang Zhong
Yao Pengcheng 4-1 Li Xiaofei
Wang Jun 1-4 Ding Kai
Zhou Junhai 4-2
Yuan Sijun
Luo Guangsheng 2-4 Yan Bingtao
Fang Xiongman 4-0
Wang Peng
Liu Hongda 4-3 Yu Xuanlang
Gao Le 4-3 Li Wei
Ma Tingpeng 4-1 Long Zehuang
Wang Yingqiang 4-0 Huang Weiwen
Huang Jupei 3-4 Long Yun
Geng Mingqi 4-1
Zuo Weixian
Ju Reti 4-2 Zhang Hanxuan
Wang Jihao 4-0 Fan Zhengyi
Chen Feng 4-0 Wang Chenkai
Zhang Chi 3-4 Zhang Yadong

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 16 Results

Lin Shuai 4-2 Yao Pengcheng
Ding Kai 3-4 Zhou Junhai
Yan Bingtao 3-4 Fang Xiongman
Liu Hongda 4-2
Gao Le
Ma Tingpeng 2-4 Wang Yingqiang
Long Yun 2-4
Geng Mingqi
Ju Reti 4-2 Wang Jihao
Chen Feng 1-4 Zhang Yadong

Qualifying Round Results

Lin Shuai 1-4 Zhou Junhai
Fang Xiongman 4-0
Liu Hongda
Wang Yingqiang 4-1 Geng Mingqi
Ju Reti 4-3 Zhang Yadong

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Qualifying From Event 1

Zhou Yuelong
Li Yujin
Wang Zepeng
Lu Haotian

Qualifying From Event 2

Zhou Junhai
Fang Xiongman
Wang Yingqiang
Ju Reti

Order of Merit (After Event 2)

1 Zhang Yadong 107
2 Zhao Xintong 106
2 Niu Zhuang 106
2 Wang Yuchen 106
5 Lin Shuai 105
5 Geng Mingqi 105
7 Wang Lige 104
7 Liu Hongda 104
9 Zhang Dongtao 63
9 Feng Zeyuan 63
9 Ding Kai 63
9 Yan Bingtao 63
13 Zhang Yi 62
13 Wang Fanshuo 62
13 Yao Pengcheng 62
13 Gao Le 62
13 Ma Tingpeng 62
13 Long Yun 62
13 Wang Jihao 62
20 Ha Zishi 61
20 Chen Feng 61
22 Hu Hao 60
22 Wu Shengguang 60
22 Pu Qingsong 60

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

APTC 3 Qualifying Event 3

Round 1

Lin Shuai 4-2 Geng Mingqi
Kong Weikun 0-4 Liu Mingke
Zhang Chi 1-4 Qu Zhi
Zheng Boyang 4-1
Gao Yu
Gao Le 4-3 Liu Hongda
Huang Zhong 3-4 Yang Guangcheng
Zeng Junjie 0-4 Zhao Hanyang
Yu Xuanlang 4-0
He Jiang
Yuan Sijun 2-4 Xie Zhaoze
Wang Chenkai 1-4 Long Zehuang
Cheng Jinchun 4-3
Zhou Junlong
Tian Jiaqi 4-2 Chen Dong
Zhang Jiajian 4-0 Yang Jian
Li Xiang 4-1 Zhang Zhijie
Long Binlin scr Chen Xinrong w/o
Cao Yan 0-4 Zhang Yong
Luo Guangsheng 4-0
Qiu Ruibin
Wang Jihao 2-4 Wang Jun
Ding Kai 2-4 Yang Haifeng
Fan Zhengyi 4-0
Liu Ming
Li Xiaofei 3-4 Liu Ming
Duan Yanfeng 0-4 Xiong Jun
Chen Ziniu scr Yao Pengcheng w/o
Zhang Chenyang 0-4 Long Yun
Zhang Hanxuan 4-2 Chen Feng
Chen Liang 1-4 He Guoqiang
Huang Zishun 1-4 Yan Bingtao
Huang Jiahao 4-2 Ji Zhijun
Zhou Xiang 1-4 Huang Jupei
Zhou Xiao 1-4 Ye Shaojun
Li Zhen 4-2
Li Weixue
Li Tianen 1-4 Ma Tingpeng

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 32

Lin Shuai 4-3 Liu Mingke
Qu Zhi 4-0 Zheng Boyang
Gao Le 1-4 Yang Guangcheng
Zhao Hanyang 0-4 Yu Xuanlang
Xie Zhaoze 4-2
Long Zehuang
Cheng Jinchun 2-4 Tian Jiaqi
Zhang Jiajian 4-1
Li Xiang
Chen Xinrong 1-4 Zhang Yong
Luo Guangsheng 3-4 Wang Jun
Yang Haifeng 2-4 Fan Zhengyi
Liu Ming 1-4 Xiong Jun
Yao Pengcheng 4-1 Long Yun
Zhang Hanxuan 2-4 He Guoqiang
Yan Bingtao 2-4 Huang Jiahao
Huang Jupei 1-4 Ye Shaojun
Li Zhen 0-4 Ma Tingpeng

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 16

Lin Shuai 4-3 Qu Zhi
Yang Guangcheng 1-4 Yu Xuanlang
Xie Zhaoze 1-4 Tian Jiaqi
Zhang Jiajian 0-4 Zhang Yong
Wang Jun 4-1
Fan Zhengyi
Xiong Jun 4-2 Yao Pengcheng
He Guoqiang 2-4 Huang Jiahao
Ye Shaojun 0-4 Ma Tingpeng

Quarter finals

Lin Shuai 2-4 Yu Xuanlang
Tian Jiaqi 1-4 Zhang Yong
Wang Jun 4-3
Xiong Jun
Huang Jiahao 2-4 Ma Tingpeng

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

The 4 Quarter Final Winners will Get in to the APTC 3 Main Draw but this Event is Played to a Finish

Saturday 27th of October

4am BST

Semi finals
Yu Xuanlang v Zhang Yong
Wang Jun v Ma Tingpeng

7.30am BST

Final
Yu Xuanlang/Zhang Yong v Wang Jun/Ma Tingpeng

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Qualifying From Event 1

Zhou Yuelong
Li Yujin
Wang Zepeng
Lu Haotian

Qualifying From Event 2

Zhou Junhai
Fang Xiongman
Wang Yingqiang
Ju Reti

Qualifying From Event 3

Yu Xuanlang
Zhang Yong
Wang Jun
Ma Tingpeng

Order Of Merit after Event 3 of 4

1 Lin Shuai 211
2 Yao Pengcheng 124
3 Zhang Yadong 107
3 Xiong Jun 107
5 Zhao Xintong 106
5 Niu Zhuang 106
5 Huang Jiahao 106
5 Wang Yuchen 106
9 Tian Jiaqi 105
9 Geng Mingqi 105
11 Wang Lige 104
11 Liu Hongda 104
13 Zhang Dongtao 63
13 Feng Zeyuan 63
13 Ding Kai 63
13 Yan Bingtao 63
13 Qu Zhi 63
18 Zhang Yi 62
18 Wang Fanshuo 62
18 Gao Le 62
18 Long Yun 62
18 Wang Jihao 62
18 He Guoqiang 62
24 Ha Zishi 61
24 Chen Feng 61
24 Yang Guangcheng 61
24 Xie Zhaoze 61
24 Fan Zhengyi 61
29 Hu Hao 60
29 Wu Shengguang 60
29 Pu Qingsong 60
29 Zhang Jiajian 60
29 Ye Shaojun 60

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Semi finals

Yu Xuanlang 4-2 Zhang Yong
Wang Jun 1-4 Ma Tingpeng

Final

Yu Xuanlang 4-3 Ma Tingpeng

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Tomorrow sees the Final Qualifying for APTC 3 Which Follows imediatly after The International Championship.

20 spots in the Main draw on Offer over the Next few Days

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

4th and Last Qualifying Event

Preliminary Round

Zhou Junlong 1-4 Yang Gangxingfu
Xie Zhaoze 4-1
Tu Taojin
Shuai Ze 3-4 Wang Chenkai
Geng Mingqi 4-0
Ren Haojiang
Liu Ren 4-1 Zhang Hanxuan
Li Shen 4-1 Liu Haoyun
Zhong Asheng 4-0 Zhang Lei
Sun Peng 2-4 Gao Le
Zhou Jun 4-3
Wei Chen

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 64

Pa Ruke 4-2 Li Zhen
Wang Jihao 4-3 Luo Honghao
Long Yun 4-2 Yang Gangxingfu
Yin Xiaowei 1-4 Liu Yiqi
Chen Wen 4-2
Xie Zhaoze
Fan Zhengyi 2-4 Zhang Kun
Wang Chenkai 0-4 Geng Mingqi
Liu Hongda 2-4 Sun Hongrui
Zhang Dongtao 4-0
Wang Lige
Chen Dong 3-4 Su Xianghui
Huang Zupei 0-4 Liu Xin
Liu Jiaming 4-2
Wang Hen
Chen Zifan 3-4 Li Yingdong
Liu Xiao 4-3
Wu Shengguang
Sun Chang 4-3 Dong Shuaibing
He Ling 3-4 Li Wei
Niu Zhuang 3-4 Liu Ren
Ye Shaojun 1-4 Feng Zeyuan
Huang Nian 1-4 Zhang Nu
Li Shen 1-4 Huang Haoyang
Hu Hao 4-1 Xiong Jun
Gao Yu 1-4 Pu Qingsong
Wang Yongmin 0-4 Wang Fanshuo
Zhong Asheng 1-4 Wang Yuchen
Zhang Yi 4-1
Chen Feng
Huang Jiahao 4-1 Zhi Jianan
Ji Zhijun 4-0 Yuan Tao
Gao Le 3-4 Luo Guangsheng
Zhang Zihao 4-1
Long Fei
Sun Ning 1-4 Wang Yuke
Zhou Yalong 4-2
Qiu Ruibin
Zhou Jun 2-4 Lei Zhen

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 32

Pa Ruke 4-2 Wang Jihao
Long Yun 1-4 Liu Yiqi
Chen Wen 4-0
Zhang Kun
Geng Mingqi 2-4 Sun Hongrui
Zhang Dongtao 4-0
Su Xianghui
Liu Xin 1-4 Liu Jiaming
Li Yingdong 4-1
Liu Xiao
Sun Chang 4-2 Li Wei
Liu Ren 4-1 Feng Zeyuan
Zhang Nu 0-4 Huang Haoyang
Hu Hao 4-2
Pu Qingsong
Wang Fanshuo 0-4 Wang Yuchen
Zhang Yi 1-4 Huang Jiahao
Ji Zhijun 4-1 Luo Guangsheng
Zhang Zihao 4-0 Wang Yuke
Zhou Yalong 0-4 Lei Zhen

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Last 16

Pa Ruke 4-2 Liu Yiqi
Chen Wen 0-4 Sun Hongrui
Zhang Dongtao 3-4 Liu Jiaming
Li Yingdong 4-3
Sun Chang
Liu Ren 4-1 Huang Haoyang
Hu Hao 1-4 Wang Yuchen
Huang Jiahao 2-4
Ji Zhijun
Zhang Zihao 1-4 Lei Zhen

Qualifying matches

Pa Ruke 4-2 Sun Hongrui
Liu Jiaming 4-2 Li Yingdong
Liu Ren 4-3 Wang Yuchen
Ji Zhijun 4-2 Lei Zhen

Re: APTC 3 Qualifying Competition !!!!

Postby Wildey

Qualifying From Event 1

Zhou Yuelong
Li Yujin
Wang Zepeng
Lu Haotian

Qualifying From Event 2

Zhou Junhai
Fang Xiongman
Wang Yingqiang
Ju Reti

Qualifying From Event 3

Yu Xuanlang
Zhang Yong
Wang Jun
Ma Tingpeng

Qualifying From Event 3

Pa Ruke
Liu Jiaming
Liu Ren
Ji Zhijun

Qualifying From The Order of Merit

Wang Yuchen
Lin Shuai
Huang Jiahao
Zhang Dongtao
Yao Pengcheng
Hu Hao
Zhang Yadong
Xiong Jun
Sun Hongrui
Zhao Xintong
Lei Zhen
Li Yingdong
Tian Jiaqi
Niu Zhuang
Geng Mingqi
Wang Lige

Starting on Monday until Next Friday these Players will be Competing against the Likes of Jimmy White,Ken Doherty,Matthew Stevens,Stuart Bingham,Ricky Walden and Ding Junhui in Guotai Liqueur Asian P T C 3 in Zhengzhou, China Limited Coverage on Eurosport with Extensive Coverage on Eurosport Player.

viewtopic.php?f=407&t=3783